Co firmy čeká v novém programovém období? OP TAK - 3. díl

4 minuty čtení
O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Co firmy čeká v novém programovém období? OP TAK - 3. díl

Šance pro všechny firmy: Nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (2021-2027)

Tento díl uzavírá představení jednotlivých specifických cílů pro nové programové období OP TAK. Jakmile budeme znát konkrétní dotační výzvy, můžete se těšit na nejčerstvější novinky o nich. Pro přípravu dotačních žádostí platí, že štěstí přeje připraveným.

Podívejme se tedy společně, na co bude směřovat podpora posledního cíle a kdo bude oprávněným žadatelem.


Priorita 5 - Rozvoj digitální infrastruktury

Tato priorita se zaměřuje, jak název napovídá, na rozvoj digitální infrastruktury. Připojení prostřednictvím kvalitní, spolehlivé a robustní veřejné komunikační sítě je součást základní infrastruktury společnosti. Je-li tato infrastruktura rozvinutá dostatečně, je možná i efektivní realizace podnikatelských záměrů. 

SC 5. 1 Zvýšení digitálního propojení

Cílem tohoto specifického cíle je vysokorychlostní přístup k internetu prostřednictvím sítí elektronických komunikací velmi vysoké kapacity s přenosovou rychlostí 100 Mbit/s a více s možností navýšení rychlosti až na 1 Gbit/s pro obyvatele a minimálně s gigabitovou rychlostí pro podnikatele a komerční společnosti. 

Kdo může žádat:

 • Podniky všech velikostí
 • Organizace vlastněné a zřizované státem
 • Obce nebo sdružení obcí
 • a další
Dotace budou zaměřeny na celé území České republiky, mimo hl. města Prahy.

Na co bude možné žádat:

 • Modernizace, resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu velmi vysoké kapacity s využitím zejména kabelů s optickými vlákny
 • Zřizování nových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu prostřednictvím sítí s velmi vysokou kapacitou založených zejména na kabelech s optickými vlákny. Včetně budování backhaulových sítí tam, kde je jejich kapacita nedostatečná
 • Vytváření pasivní/fyzické infrastruktury potřebné pro budování vysokorychlostního přístupu k internetu
 • Vybudování odborné a technické kapacity v území, usnadňující a zrychlující interakci aktérů při budování sítí s velmi vysokou kapacitou v regionech
 • Podpora informovanosti o technické infrastruktuře a jejího sdílení, a to i s využitím informačních zdrojů veřejné správy
 • Podpora efektivního sběru, ověřování a zpracování dat o sítích a službách elektronických komunikací
 • a další

Tato výzva má přispět ke zlepšení dostupnosti sítí elektronických komunikací. Podporou jejich výstavby tam, kde bude identifikováno tržní selhání, má dojít i ke zvýšení dostupnosti a využití služeb prostřednictvím spolehlivého vysokorychlostní přístupu k internetu. Tímto dojde také ke snížení digitální propasti mezi městskými a venkovskými oblastmi.

V příštím díle našeho seriálu se můžete těšit na představení dalších možností dotační podpory pro podnikatele. Věnovat se budeme konkrétním dotačním výzvám Technologické agentury České republiky. 

Chcete s přípravou projektu začít ještě letos? Potřebujete poradit s přípravou žádosti o dotaci? 
Obraťte se na nás. 

Předešlé díly seriálu:

Co firmy čeká v novém programovém období? OP TAK - 1. díl

Co firmy čeká v novém programovém období? OP TAK - 1. díl

Pojďte se seznámit s novým Operačním programem Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), v prvním díle se dozvíte více o samotném programu a o čtyřech specifických cílech včetně podporovaných aktivit. Je to totiž velká šance pro firmy, jak zvýšit technologickou úroveň a zároveň předběhnout konkurenci!

Co firmy čeká v novém programovém období? OP TAK - 2. díl

Co firmy čeká v novém programovém období? OP TAK - 2. díl

Pokračujeme v představení nového Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). V druhém díle se dozvíte nejen o podpoře do obnovitelných zdrojů, oběhového hospodářství a lepšímu přizpůsobení se změnám klimatu.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky