Aplikace – získejte podporu nejen na mzdy výzkumných pracovníků

4 minuty čtení
O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Aplikace – získejte podporu nejen na mzdy výzkumných pracovníků

Dnešním dnem startuje příjem žádostí do oblíbené výzvy Aplikace. Cílem této, již deváté výzvy,  je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb. To vše díky realizaci projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Získejte podporu pro váš výzkum a vývoj

V této výzvě mohou o finanční podporu žádat malé a střední podniky, ale také velké podniky a podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem. Počítá se i s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí.

 • Mezi další podmínky, které musí žadatel splnit, patří místo realizace na území ČR mimo NUTS II Praha.
  Rozhodující je umístění provozovny podniku, kde se odehraje realizace projektu – a mohou to být dvě odlišná místa v rámci jednoho projektu. Zároveň musí být projekt ve shodě s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci ČR.
 • Žadatel zařazený do kategorie velký podnik může podat pouze jeden projekt, malé a střední podniky až tři projekty.
 • Pokud je více partnerů v konsorciu, pak musí být žadatelem jeho člen s nejvyšším podílem způsobilých výdajů na celkovém rozpočtu projektu. Není podmínkou, aby v konsorciu byla výzkumná organizace.

Kolik můžete získat? 

Výše dotace v této výzvě se pohybuje od minimální hodnoty 2 mil. Kč až do maximální výše 50 mil. Kč na projekty, které jsou realizované bez tzv. účinné spolupráce. Pokud prokážete účinnou spolupráci podle předem daných kritérií, můžete získat až 100 mil. Kč.

Podmínkou také je, aby byl podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových způsobilých výdajích minimálně 50 %, přičemž maximální dotační míra podpory za celý projekt činí 70 %.

 • Podporován může být současně experimentální vývoj i průmyslový výzkum v rámci jednoho projektu, ale podíl průmyslového výzkumu nesmí překročit 50 % ze způsobilých výdajů.
 • Celý projekt nemůže být složen pouze z výzkumných aktivit, ale může být složený jen z vývojových aktivit.

K čemu je dotace určena:

 • Mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického podpůrného personálu,

 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku,

 • náklady na smluvní výzkum,

 • náklady na poradenské služby VaV a také dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky.

V minulosti jsme psali o tom, jaké výzvy na podporu výzkumu a vývoje aktuálně existují, k přečtení ZDE. Jaký je mezi nimi rozdíl, se dočtete ZDE.  

Pokud byste se rádi zapojili do výzvy Aplikace s vaším zajímavým projektem, obraťte se na nás, provedeme vás kompletně celým procesem od zpracování projektu až po úspěšné získání dotační podpory.

Dotační výzvy týkající se výzkumu a vývoje:

TREND

TREND

Až 70% Dotace na aplikačně orientovaný výzkum a to za využití progresivních technologií jako je např. nanotechnologie či umělá inteligence (AI) pro malé, střední i velké podniky.

Potenciál

Potenciál

Až 50% dotace na vytvoření nebo rozvinutí kvalitního zázemí pro vlastní výzkumné a vývojové aktivity. Podpora je určena pro malé, střední i velké podniky.

Inovace - Inovační projekt

Inovace - Inovační projekt

S až 45% dotací uvedete do ostré výroby inovované produkty, které jste buď vyvinuli vlastním výzkumem a vývojem, nebo jste k těmto produktům získali práva. Podpora je určena malým, středním i velkým podnikům.

Aplikace

Aplikace

Až 70% dotace je určena na vývoj nových produktů, technologických postupů, procesů apod. Žádat mohou malé, střední i velké podniky.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky