3. liberační balíček: další sada úlev v daňové oblasti

5 minut čtení

O GRANTEXUČlánky a informace O daních > 3. liberační balíček: další sada úlev v daňové oblasti

Vláda minulý týden schválila prodloužení některých daňových úlev přijatých v souvislosti s pandemií koronaviru. Připravili jsme pro vás ucelené shrnutí všech úlevových opatření v daňové oblasti, a to s vyznačením změn přijatých v tzv. liberačním balíčku III.

Daň z příjmů

Aktuálně nejskloňovanější úlevou je prominutí všech sankcí v případě, kdy bude daňové přiznání k dani z příjmů fyzických či právnických osob za rok 2019 podáno a daň uhrazena nejpozději do 18. srpna 2020. Toto datum bylo zvoleno s ohledem na prodloužení lhůty pro projednání řádné účetní závěrky obchodních korporací. Stejně tak byly prominuty všechny sankce spojené s podáním oznámení o osvobozených příjmech v případě fyzických osob v této prodloužené lhůtě.

Ve stejném termínu by měla být podána i dodatečná daňová přiznání k dani z příjmů za rok 2018 těch subjektů, u nichž došlo v průběhu roku 2019 ke změně způsobu uplatňování výdajů nebo k zahájení účtování, vedení daňové evidence apod.

Je nutné zdůraznit, že se zároveň nejedná o faktický posun lhůty, jak bývá tato úleva často mylně interpretována, ale pouze o prominutí peněžních sankcí za opožděné plnění povinností.

Prodloužení bez sankčního období se zároveň netýká těch subjektů, jejichž správce daně je Specializovaný finanční úřad.

Daň z přidané hodnoty

V souladu s přijatými opatřeními dochází k prominutí DPH u bezúplatně dodaných základních ochranných prostředků, zejména roušek, respirátorů, dezinfekčních prostředků a dalších, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od 18. května 2020 do 31. července 2020.

Výčet zboží nebo bezúplatné dodání zboží, které bylo použito pro výrobu zboží, u kterého dochází k prominutí DPH naleznete ve finančním zpravodaji č. 9.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Již dříve jsme vás informovali o vládním záměru zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny. Vládní návrh však musí projít standardním legislativním procesem. To znamená, že přijetí tohoto zákona může trvat i několik měsíců. Z toho důvodu Vláda schválila prodloužení prominutí všech sankcí v případě, kdy daňové přiznání k dani z nabytí bude podáno a daň uhrazena do konce letošního roku. Do té doby by mělo být zároveň již jasno, zda zrušení daně z nabytí nemovitých věcí skutečně bude schváleno, případně jeho přesná podoba.

Pokuty, úroky a správní poplatek

Dochází rovněž k automatickému prominutí úroků z prodlení a úroků z posečkané částky vzniklých od 12. března do 31. prosince 2020 v případech, kdy bylo správcem daně individuálně povoleno posečkání či úhrada ve splátkách v souvislosti s koronavirem.

Zároveň bylo prodlouženo prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční úřad či celní úřad učiněné do konce roku 2020, a to například u žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, žádosti o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku aj.

Další nadále platná úlevová opatření

Beze změny stále platí následující úlevová opatření přijatá v předchozích liberačních balíčcích, o kterých jsme vás již informovali dříve:

  • Pozastavení elektronické evidence tržeb do konce roku 2020;
  • Šestiměsíční prázdniny pro placení záloh a minimálního pojistného na zdravotní a sociální pojištění OSVČ, a to až do srpna 2020;
  • Zálohy na silniční daň splatné v dubnu a v červenci 2020 je možné uhradit až do 15. října 2020;
  • Prominutí pokuty za opožděně podané kontrolní hlášení a daňové přiznání k DPH.

Potřebujete poradit s daněmi?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky