„Moderní účetní
a daňové služby“

PROČ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ S DAŇOVÝM PORADCEM?

Náklady na daňového poradce jsou jedny z nejsmysluplněji investovaných nákladů. Velmi často vedou k finančním úsporám i v částkách významně převyšujících náklady na odměnu poradce. Vždy však vedou k minimalizaci daňových rizik, která v různé míře vědomě či nevědomě podstupuje prakticky každý podnikající subjekt. Daňový poradce tudíž přináší nemalou úsporu starostí. A že bagatelizace tohoto druhu rizik není na místě, o tom dnes již ví nemalá řada poplatníků své…

4 HLAVNÍ DŮVODY, PROČ SE VYPLÁCÍ DAŇOVÝ PORADCE

 1. Jednou z výhod, o které je nejširší povědomí, je možnost podání daňového přiznání k dani z příjmů a uhrazení související daně (a v případě fyzických osob také pojistného) v prodloužené zákonné lhůtě.
   
 2. Významnější výhodou však je skutečnost, že stejně jako zubař není kardiolog (byť jsou oba lékaři), tak ani účetní není daňový poradce. Stejně tak auditor. Ani jeden z nich nemůže daňového poradce dostatečně nahradit. To platí i pro ty nejlepší účetní či auditory. Kvalitní daňový poradce má:
  • hlubokou znalost daňového práva;
  • rozsáhlé praktické zkušenosti s identifikací rizik či oblastí k úsporám u řady jiných subjektů ze stejného i jiných odvětví;
  • aktuální přehled o tom, na co se právě zaměřují finanční úřady včetně toho, jak být vhodně připraven na to, co se chystá do budoucna apod.

   Díky tomu s daňovým poradcem víte, že je Vaše počínání skutečně pod kontrolou a optimalizováno včas. Nikoliv až ex post, kdy již zpravidla bývá pozdě. Zároveň je daňový poradce vázán zákonnou mlčenlivostí ve vztahu ke třetím osobám.
    
 3. Externí daňový poradce má zároveň hmotnou odpovědnost v plné výši, navíc krytou zákonným profesním pojištěním kryjícím rizika v oblasti daňového poradenství. Pojistky účetních či auditorů tato rizika zpravidla nekryjí. Rizika nesprávného porozumění či aplikace právní úpravy tedy nedopadají na Vás. Hmotná odpovědnost daňového poradce zároveň není omezena limity zákoníku práce, jako je tomu například u interní účetní či daňového specialisty.
   
 4. V neposlední řadě externí daňový poradce kvalitně vytěžuje své kapacity a náklady za ně nesete pouze v té míře, v jaké je skutečně využíváte. Náklady na potřebné vzdělávání, software, na čas strávený získáváním informací z trhu apod. jsou rozloženy mezi výrazně více subjektů. To vše vede k nižší nákladovosti v porovnání s variantou, kdy je daňová agenda řízena vlastními silami či prostřednictvím vlastních zaměstnanců.

  Výše uvedené dokládá i aktuální průzkum Komory daňových poradců ČR mezi zástupci firem, podle kterého je více než 80% společností spokojeno s prací svého daňového poradce a doporučilo by jej i ostatním.

daňové přiznání

PRO KOHO JE DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ OD DAŇOVÉHO PORADCE VHODNÉ?

 • Pro společnosti např. z oblasti výroby, obchodu, služeb, či výzkumu a vývoje
 • Pro podnikající fyzické osoby (OSVČ) s daňovou evidencí, účetnictvím, ale i paušálními výdaji
 • Pro zaměstnance
 • Pro veřejně prospěšné poplatníky, pakliže mají povinnost daňové přiznání podat

PROČ SVĚŘIT PŘÍPRAVU DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ NÁM?

 • Jsme moderní a efektivní. Využíváme technologie, šetříme čas Váš i náš. Díky tomu Vás spolupráce s námi nebude nadměrně zatěžovat. Díky tomu Vám také můžeme nabídnout atraktivnější ceny.
 • Jsme transparentní. Ceny za naše služby jsou srozumitelné a konečné. Bez předchozí vzájemné dohody nefakturujeme vícepráce. Vaše náklady jsou tudíž předvídatelné a pod kontrolou.
 • Jsme flexibilní. Nehledáme důvody, proč něco nejde. Naopak hledáme cesty, jak vyjít vstříc Vašim potřebám a přáním. Jsme si vědomi, že oboustranná spokojenost je klíčem k dlouhodobé úspěšné spolupráci a jsme připraveni do vztahu s Vámi investovat.
 • Jsme komplexní. Pod jednou střechou u nás najdete účetní poradenství, mzdové poradenství, daňové poradenství, dotační poradenství a právní poradenství. Ze synergií našich služeb budete těžit i Vy.
 • Jsme solidní. Věříme v dlouhodobý vztah postavený na kvalitních službách, hladké spolupráci a důvěře. Držíme dohody a k naší odpovědnosti se stavíme čelem.
 • Jsme lidští. Nejen kvalita služeb, ale rovněž lidský a přátelský přístup je pro nás zásadní. Bez vřelého vztahu s Vámi by nás práce nebavila.
 • Jsme kvalitní a zkušení. Neděláme otročinu, nad naší prací se zamýšlíme. A považujeme to za samozřejmost.

 

VOLEJTE 777 881 981

Rádi pro Vás připravíme nabídku na míru.

Martin Šandera je registrovaný daňový poradce a ve skupině grantEX je partnerem odpovědným za služby vedení účetnictví a daňové poradenství. Podstatnou část své již dvanáctileté kariéry strávil v nadnárodních poradenských společnostech, kde působil na vyšších manažerských pozicích a odpovídal za poskytování služeb daňového poradenství pro významnou tuzemskou i zahraniční klientelu.

 

 

OTMwMD