„Moderní účetní
a daňové služby“

9. 1. 2019 │ Změna způsobu výpočtu superhrubé mzdy

Od začátku roku je platná novela zákona o dani příjmů, která mění způsob výpočtu superhrubé mzdy u poplatníků, kteří jsou účastníky systému sociálního zabezpečení ve státech EU, ve státech tvořící EHS nebo ve Švýcarsku.

V souladu s výše uvedenou novelou se bude nově základ daně navyšovat o zahraniční pojistné placené zaměstnavatelem dle předpisů konkrétních států, nikoliv o pojistné hypoteticky placené zaměstnavatelem do českého systému sociálního zabezpečení. Novela zákona byla přijata i přes upozornění Komory daňových poradců ČR na rizika spojená s touto legislativní změnou.

ZTM5Y2U2Zj