„Moderní účetní
a daňové služby“

7. 5. 2019 │ Návrh digitální daně v České republice

Ministerstvo financí na svých stránkách informovalo o předložení návrhu podoby digitální daně v České republice.

Zákon o dani z vybraných internetových služeb zavede 7% daň, která se bude vztahovat na vybrané internetové služby (zejména reklamu) poskytované na území České republiky významnými globálními firmami. Těmi budou pro tyto účely míněny skupiny s globálním obratem nad 750 mil. EUR. Česká republika tím společně s dalšími zeměmi tzv. Visegrádské čtyřky navazuje na dosavadní neúspěšná jednání na úrovni Evropské unie ve snaze zavést tuto daň jednotně pro všechny členské státy.

 

YjE4YW