„Moderní účetní
a daňové služby“

27. 2. 2019 │ Přiznání k dani z příjmu za rok 2018

Posledním dnem pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2018 je pondělí 1. dubna 2019. K tomuto dni by daň měla být také uhrazena na příslušný účet místně příslušného finančního úřadu.

Všichni poplatníci, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku, mají povinnost podávat přiznání elektronicky. V ostatních případech je obecně možné podání učinit případně poštou či osobně na podatelně příslušného finančního úřadu. Daňové přiznání bude také možné podat při výjezdu pracovníků Finanční správy do obcí, o kterých Finanční správa informovala na svých webových stránkách: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019/2019-vyjezdy-pracovniku-fu-do-obci-9599.

 

YzFkN2M0Y