„Moderní účetní
a daňové služby“

25. 3. 2019 │ Změna srovnávací daňové hodnoty u daně z nabytí nemovitých věcí

V rámci stanovení základu daně pro výpočet daně z nabytí nemovitých věcí má poplatník právo vybrat si jako srovnávací daňovou hodnotu oproti kupní ceně buď cenu zjištěnou (znalecké ocenění), anebo tzv. směrnou hodnotu (tj. hodnotu určenou finančním úřadem bez nutnosti zpracovávat znalecký posudek).

Pokud si poplatník zvolí jako srovnávací daňovou hodnotu směrnou hodnotu, může se stát, že správce daně vyměří poplatníkovi daň, která bude vyšší než záloha vypočtená poplatníkem, a to z toho důvodu, že směrná hodnota je vyšší, než bylo poplatníkem očekáváno. Městský soud v Praze se zabýval otázkou, zdali je možné po obdržení platebního výměru na daň vyšší změnit srovnávací daňovou hodnotu na cenu zjištěnou (tj. podle znaleckého posudku). Městský soud v Praze rozhodl, že poplatník je oprávněn své rozhodnutí změnit, nicméně pouze do okamžiku vyměření daně. Soud také upozornil, že poplatník má možnost si směrnou hodnotu před podáním přiznání orientačně vypočítat na webových stránkách finanční správy. Srovnávací daňovou hodnotu tak nelze měnit například v rámci odvolání proti platebnímu výměru.

YmViM