„Moderní účetní
a daňové služby“

14. 3. 2019 │Náhrada mzdy za dovolenou součástí odpočtu na výzkum a vývoj

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové rozhodl, že náhrady mzdy na dovolenou zaměstnance, který se podílí na projektu výzkumu a vývoje, jsou považovány za náklad přímo související s řešením projektu.

O sporu bude nicméně ještě rozhodovat Nejvyšší správní soud. Krajský soud se však svým rozsudkem přiklonil k názoru Komory daňových poradců, která tuto problematiku řešila v rámci koordinačního výboru s Generálním finančním ředitelstvím (GFŘ) v roce 2015. Komora v té době zastávala názor, že náhrada mzdy za dovolenou by měla být součástí odpočtu na výzkum a vývoj, avšak GFŘ s návrhem nesouhlasilo. Rozsudek Krajského soudu by tak mohl být průlomovým.

MjZhNDRkZG