„Moderní účetní
a daňové služby“

12. 3. 2019 │ DPH: jaké jsou novinky pro rok 2019?

Víte, co je obsahem aktuální novely u DPH?

Víte, co je nového v novele, která je čerstvě účinná od 1. 4. 2019?

Víte, jaká je aktuální judikatura v oblasti DPH?

Víte, jaké jsou oficiální výklady daňové správy z poslední doby? 

 

Vše Vám prakticky a srozumitelně vysvětlíme na semináři!

Seminář bude interaktivní s důrazem na možnost o probíraných tématech diskutovat.

 

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN?

Seminář je vhodný pro ekonomy, účetní, podnikatele apod. Není však určen pro osoby podnikající v účetních a daňových službách a další osoby v konkurenčním postavení ve vztahu k pořadateli semináře. Pořadatel semináře si vyhrazuje právo na schválení či neschválení účastníka semináře.

PROGRAM

08:30 – 09:00 │ Registrace

09:00 – 10:30  Blok 1: Novela zákona o DPH (změny v osvobození nájemného, zdanitelná činnost jednatelů, daňový režim poukazů, vystavování daňových dokladů, změny sazeb a mnoho dalšího)

10:30 – 10:45  Přestávka, občerstvení

10:45 – 12:15  Blok 2: Koordinační výbory z uplynulého roku, tuzemská i evropská judikatura v oblasti DPH (prověřování dodavatelů, ručení za DPH, úrok ze zadržovaného odpočtu, osvobození u intrakomunitárních plnění a mnoho dalšího)

12:15 – 13:00  Diskuze, zakončení

KDO SEMINÁŘ POVEDE?

Martin Šandera12 let zkušeností
Vedoucí daňového oddělení

Ing. Martin Šandera podstatnou část své kariéry strávil v Deloitte a KPMG

linkedin

 

 

Lucie KořínkováDaňový poradce
Specialistka na DPH

Ing. Lucie Kořínková strávila 4 roky v oddělení DPH v PwC

linkedin

 

 


PŘIHLAŠTE SE ZA ZVÝHODNĚNÝCH PODMÍNEK

790,- Kč vč. DPH

KDE A KDY SE SEJDEME?

16. 4. 2019 v hotelu HOFFMEISTER v Praze (Pod Bruskou 144/7, Praha 1, 118 00).

 

SETKÁNÍ JIŽ PROBLĚHLO

Mjk0M2Fi